Koa-Sha Việt Nam hỗ trợ cho hoạt động cộng đồng với quảng cáo xe buýt tuyên truyền

La một trong những mục tiêu của chúng tôi, bên cạnh việc tiếp cận và quảng cáo hình ảnh thương hiệu, Koa-Sha Việt Nam cũng đề xuất và phát triển những dự án quảng cáo thân xe buýt liên quan đến chính quyền. Gần đây nhất là chiến dịch khuyến khích cộng đồng cho Ngày bầu cử quốc gia với những hình ảnh tuyên truyền rất nổi bật

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply