Trụ sở chính tại Hồ Chí Minh

Tầng 2, phòng 205, tòa nhà Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
• Điện thoại: (+84) 28 3911 7360
• Fax: (+84) 28 3911 7361
• Email: info@koasha.com.vn