Koa-Sha Việt Nam hỗ trợ cho hoạt động cộng đồng với quảng cáo xe buýt tuyên truyền

La một trong những mục tiêu của chúng tôi, bên cạnh việc tiếp cận và quảng cáo hình ảnh thương hiệu, Koa-Sha Việt Nam cũng đề xuất và phát triển những dự án quảng cáo thân xe buýt liên quan đến chính quyền. Gần đây nhất là chiến dịch khuyến khích cộng đồng cho Ngày

Chiến dịch được thực hiện bởi Koa-Sha phối hợp và Sở Giao Thông Vận Tải nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng xe buýt

Là người tiên phong trong quảng cáo trên thân sẽ buýt, Koa-Sha vinh dự hỗ trợ Sở Giao Thông Vận Tải thực hiện dự án ý nghĩa trên nhiều tuyến xe buýt vào năm 2016 Dự án này nhằm nhấn mạnh 3 lợi ích khác nhau của việc sử dụng Xe buýt: Tiện lợi, Tiết