Chiến dịch được thực hiện bởi Koa-Sha phối hợp và Sở Giao Thông Vận Tải nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng xe buýt

Collaboration between Koa-Sha Vietnam and Department of Transportation to increase public awareness of using bus transportation

Là người tiên phong trong quảng cáo trên thân sẽ buýt, Koa-Sha vinh dự hỗ trợ Sở Giao Thông Vận Tải thực hiện dự án ý nghĩa trên nhiều tuyến xe buýt vào năm 2016

Dự án này nhằm nhấn mạnh 3 lợi ích khác nhau của việc sử dụng Xe buýt: Tiện lợi, Tiết kiệm và An toàn. Khuyến khích sử dụng xe buýt thay vì phương tiện cá nhân vì cộng đồng đang phát triển và lợi ích cho mỗi cá nhân. Thực tế, thông điệp chiến dịch cùng với các thiết kế quảng cáo hấp dẫn từ Koa-Sha Việt Nam đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ từ hành khách trên phố

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply