QUẢNG BÁ DU LỊCH NHẬT BẢN TẠI SỰ KIỆN ROUTES ASIA 2022

Hầu như ai làm trong lĩnh vực hàng không nói riêng và du lịch nói chung đều biết đến Routes Asia, sự kiện thường niên và có tính chất vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với việc thiết lập các đường bay mới.
Koa-Sha Vietnam là đơn vị được chỉ định tại Việt Nam thực hiện việc sản xuất và hỗ trợ vận hành các hoạt động của khu vực booth JNTO tại Đà Nẵng, từ ngày 06-08/06/2022 trong khuôn khổ sự kiện Routes Asia 2022.

Dự án: JNTO (Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản) Booth
Sự kiện: Routes Asia 2022
Dịch vụ Koa-Sha cung cấp: Sản xuất, hỗ trợ vận hành, quản lý và cung cấp nhân sự.