Dịch vụ truyền thông
tại Family Mart

Familymart – chuỗi cửa hàng tiện lợi đến từ Nhật Bản được biết đến với chất lượng sản phẩm và dịch vụ nổi bật. Với hình thức hợp tác độc quyền, Koa-Sha Việt Nam cùng FamilyMart giới thiệu loại dịch vụ mới đến với thị trường gồm quảng cáo áp phích và âm thanh trong hệ thống cửa hàng, được mong đợi sẽ đa dạng hóa với các lựa chọn cho kênh truyền thông.