KOA-SHA THÁI LAN: Agency độc quyền của Đường sắt Liên kết Sân bay ở Bangkok

Koa-Sha Thái Lan là đơn vị được uỷ thác độc quyền bởi hệ thống Đường sắt quốc gia Thái Lan (SRT) để quản lý phương tiện quảng cáo và không gian thương mại trong dự án Tàu điện tuyến Sân bay (ARL) trong 10 năm.

Hệ thống Tàu điện tuyến Sân bay kết nối trung tâm thành phố Bangkok và Sân bay Suvarnabhumi. Bằng phương thức vận chuyển nhanh chóng này, khách du lịch có thể đến Phaya Thai và sáu nhà ga khác ở trung tâm Bangkok một cách thuận tiện và dễ dàng.