Hình ảnh quảng cáo tràn kính nổi bật và ấn tượng trên thân xe buýt. Quảng cáo thân xe buýt là giải pháp nổi bật cho những chiến dịch quảng cáo ngoài trời của khách hàng.

.

Chiến dịch của khách hàng sẽ được triển khai đa dạng hóa trên các nền tảng trực tuyến và ngoài trời, nhằm tiếp cận nguồn khách hàng phong phú và nâng cao hiệu quả quảng cáo.

.

Giải pháp POI – quảng cáo tại các điểm bán/tiện ích công cộng sẽ cho phép người dùng dễ nắm bắt thông tin hấp dẫn tại nơi mình đến và các thương hiệu nhanh chóng thu hút khách hàng tiềm năng.

.